Prírodné zaujímavosti

Stratenec:  https://www.youtube.com/watch?v=ggUdsabD0bQ

Osada Greguše: https://www.youtube.com/watch?v=MRZKvM7-xyM

Obec Makov leží v doline rieky Kysuca medzi dvoma pohoriamy - Javorníky a Kysucké Beskydy.

Zaujímavosti o Javorníkoch si môžte pozrieť na adrese: www.javorniky.sk  

Zaujímavosti o Kysuckých Beskydoch si môžte pozrieť na adrese: Kysucké Beskydy

V časti Čierne, na pozemku pána Ladislava Bitterera, sa nachádza unikátny smrek. Jeho vek je odhadovaný na 110 rokov. K jeho mohutnosti prispieva aj to, že rastie solitérne, neďaľeko potoka, čo mu zaručuje dostatok priestoru a vlahy. Pravdepodobne bol vysadený pri stavbe rodinného domu Palovičovcov č. 70, ktorý je známy ako pamätná vila. V blízkosti smreka je postavená malá kaplnka.

Kaplnka u VavricovKaplnka sa nachádza v časti Čierne u Vavricov, blízko autobusovej zastávky. Kaplnka bola postavená približne pred 140 rokmi. Staviteľ ani majiteľ nie je známy.  Zaujímavosťou je dvojitá šindľová strieška. Vo výklenku sa nachádza soška Panny Márie.
Brest u PapajíBrest hrabolistý  (Ulmus carpinifolia, Gled. )počet drevín: 1
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m
 
Lokalizácia: Makov časť Kopanice, v osade u Papají. Zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci z 20. 4. 1973, č. 86/1973,vyhlásený ako CHPV pod č. 7-16.
 
Unikátny exemplár brestu hrabolistého Ulmus carpinifolia sa vyznačuje neobvyklou mohutnosťou a vekom. Obvod kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri koreni viac ako 11 metrov. Výška je asi 30 m. Jeho vek sa odhaduje na 400 až 500 rokov.Pri snehovej kalamite v decembri 2005 sa niekoľko konárov poškodilo. Na jar 2006 prebehlo ošetrenie a vyváženie koruny tohto vzácneho stromu.

Lipa veľkolistáLipy u Beloni 
Tilia platyphyllos Scop.

počet drevín: 2
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m okolo každého jedinca
Lokalizácia: Makov, časť Čierne, v osade u Beloni. 
zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci  č. 184/1975,vyhlásený ako CHPV pod č. 83, a VZN KÚ v Žiline č. 5/1996..
Dva vzácne jedince líp, veľmi dobre zachované, vek okolo 300 rokov.

Kaplnka na KršliskuPôvodná kaplnka na Kopaniciach v osade Kršlisko bola postavená okolo roku 1900. V roku 1940 bola miestnymi urbárnikmi pristavená nová zvonica. V roku 1993 bola kaplnka aj zvonica zrekonštruovaná a nanovo vysvätená kňazom Pavlom Mitašom.

V kaplnke sa nachádzajú sochy sv. Petra a Pavla. Každoročne sa po sviatku týchto svätých pred kaplnkou koná svätá omša. 

 

kaplnka na KminkuKaplnka v časti Potok pri chate Kmínek  bola postavená makovskými rodákmi v roku 1923. Obnovená bola v roku 1989 p. M. Gajdošoma vnukom pôvodného staviteľa Smoláka.

Kaplnka je zasvätená sv. Petrovi a Pavlovi. Stojí na rozhraní Českej a Slovenskej republiky.