Prírodné zaujímavosti

Stratenec:  https://www.youtube.com/watch?v=ggUdsabD0bQ

Osada Greguše: https://www.youtube.com/watch?v=MRZKvM7-xyM

Obec Makov leží v doline rieky Kysuca medzi dvoma pohoriamy - Javorníky a Kysucké Beskydy.

Zaujímavosti o Javorníkoch si môžte pozrieť na adrese: www.javorniky.sk  

Zaujímavosti o Kysuckých Beskydoch si môžte pozrieť na adrese: http://www.sopsr.sk/natura/doc/inf_brozury/Kysucke_Beskydy.pdf

Sample ImageNa Makove – Trojačke, v časti zvanej Zadky, popri štátnej ceste I/18, rastie v blízkosti vzácnych dubov (sú štátom chránené) veľmi zaujímavá jaseňová alej. Pozostáva zo skupiny 10 mohutných jedincov jaseňa štíhleho (Fraxinus excelsior L.). Priemerné obvod týchto stromov, meraný v prsnej výške 130 cm nad zemou je 360 cm. Približná výška je 20 až 25 m. Odhadovaný vek stromov  je viac ako 110 rokov. Vzácny výskyt jaseňových alejí na našom území bol dôvodom na jej zaradenie do zoznamu vzácnych stromov.Alej pravdepodobne na konci 19. storočia vysadila rodina Tešínskych, ktorá tu mala rodinnú usadlosť a vlastnila majetky Makove aj v okolitých obciach.  V roku dala obec Makov 2006 celú alej ošetriť a zveľadiť odbornému stromolezcovi Jurajovi saidlovi.. 

 

V časti Čierne, na pozemku pána Ladislava Bitterera, sa nachádza unikátny smrek. Jeho vek je odhadovaný na 110 rokov. K jeho mohutnosti prispieva aj to, že rastie solitérne, neďaľeko potoka, čo mu zaručuje dostatok priestoru a vlahy. Pravdepodobne bol vysadený pri stavbe rodinného domu Palovičovcov č. 70, ktorý je známy ako pamätná vila. V blízkosti smreka je postavená malá kaplnka.

Kaplnka sa nachádza v časti Čierne u Vavricov, blízko autobusovej zastávky. Kaplnka bola postavená približne pred 140 rokmi. Staviteľ ani majiteľ nie je známy.  Zaujímavosťou je dvojitá šindľová strieška. Vo výklenku sa nachádza soška Panny Márie.
brest1brest hrabolistý  (Ulmus carpinifolia, Gled. )počet drevín: 1
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m
 
Lokalizácia: Makov časť Kopanice, v osade u Papají. Zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci z 20. 4. 1973, č. 86/1973,vyhlásený ako CHPV pod č. 7-16.
 
Unikátny exemplár brestu hrabolistého Ulmus carpinifolia sa vyznačuje neobvyklou mohutnosťou a vekom. Obvod kmeňa vo výške 130 cm je 625 cm a pri koreni viac ako 11 metrov. Výška je asi 30 m. Jeho vek sa odhaduje na 400 až 500 rokov.Pri snehovej kalamite v decembri 2005 sa niekoľko konárov poškodilo. Na jar 2006 prebehlo ošetrenie a vyváženie koruny tohto vzácneho stromu.

Lipa veľkolistá 
Tilia platyphyllos Scop.

počet drevín: 2
ochranné pásmo: kruh o polomere 10m okolo každého jedinca
Lokalizácia: Makov, časť Čierne, v osade u Beloni. 
zápis do štátneho zoznamu: Uznesením rady ONV v Čadci  č. 184/1975,vyhlásený ako CHPV pod č. 83, a VZN KÚ v Žiline č. 5/1996..
Dva vzácne jedince líp, veľmi dobre zachované, vek okolo 300 rokov.

kapkrmPôvodná kaplnka na Kopaniciach v osade Kršlisko bola postavená okolo roku 1900. V roku 1940 bola miestnymi urbárnikmi pristavená nová zvonica. V roku 1993 bola kaplnka aj zvonica zrekonštruovaná a nanovo vysvätená kňazom Pavlom Mitašom.

V kaplnke sa nachádzajú sochy sv. Petra a Pavla. Každoročne sa po sviatku týchto svätých pred kaplnkou koná svätá omša.