Vážení spoluobčania, spoluvlastníci pozemkov v Obci Makov, oznamujeme Vám, že pozemkové úpravy sú zapísané v katastri nehnuteľností. Ing. Marián Masnica predseda Združenia účastníkov pozemkových úprav