Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav v KÚ Makov 

Grafická príloha 

Postup prechodu na na hospodárenie v novom usporiadaní  v KÚ Makov