logo pozemkove upravyOkresný úrad Čadca ako príslušný správny orgán podľa §5 ods.4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách  v znení neskorčích predpisov v zmysle §13 ids,1. zákona zverejňuje projekt pozemkových úprav v k.ú. Makov 

Verejná vyhláška - zverejnenie projektu pozemkových úprav 

Časť B1  Súpis všetkých pozemkov dotknutých pozemkovými úpravami s novými číslami.

Časť B2  Súpis všetkých stavieb s pozemkami, ktorých sa dotýkajú pozemkové úpravy.

Rozdeľovací plán vo forme umeistňovacieho a vytyčovacieho  plánu - GRAFICKÁ ČASŤ 

 

Klad rozdeľovacieho plánu 

 

ikona pdf   Makov 6-9/2  ikona pdf   Makov 5 -6/2 
ikona pdf  Makov 3-6/3 ikona pdf   Makov 5 -6/3  
ikona pdf  Makov 3-7/1 ikona pdf   Makov 5 -6/4
ikona pdf  Makov 3-7/3 ikona pdf   Makov 5 -7/1
ikona pdf    Makov 3-8/1    ikona pdf     Makov 5 -7/2

 

ikona pdf    Makov 3-8/3 ikona pdf     Makov 5-7/3 
ikona pdf      Makov 4-5/3                         ikona pdf     Makov 5 -7/4
ikona pdf      Makov 4-6/1 ikona pdf    Makov 5 -8/1
ikona pdf    Makov 4-6/2 ikona pdf     Makov 5 -8/2
ikona pdf     Makov 4-6/3 ikona pdf  Makov 5 -8/3                            
ikona pdf     Makov 4-6/4 ikona pdf  Makov 5 -8/4
ikona pdf    Makov 4-7/1 ikona pdf   Makov 5 -9/2
ikona pdf      Makov 4-7/2 ikona pdf  Makov 6 -5/2
ikona pdf     Makov 4-7/3 ikona pdf   Makov 6 -5/4
ikona pdf   Makov 4-7/4 ikona pdf   Makov 6 -6/2
ikona pdf   Makov 4-8/1   ikona pdf   Makov 6 -6/4
ikona pdf   Makov 4-8/2 ikona pdf  Makov 6 -7/2
ikona pdf   Makov 4-8/3 ikona pdf   Makov 6 -7/3
ikona pdf   Makov 4-8/4 ikona pdf  Makov 6 -7/4
ikona pdf   Makov 4-9/1 ikona pdf  Makov 6 -8/1
ikona pdf   Makov 5-5/3       ikona pdf   Makov 6 -8/2
ikona pdf

  Makov 5-5/4      

ikona pdf   Makov 6 -8/3
ikona pdf   Makov 5-6/1       ikona pdf  Makov 6 -8/4