Poslanci OZ

KONTAKT

pdfRokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Makove

Harmonogram termínov zasadnutí Obecného zastupiteľstva  v Makove v roku 2020:

12.02.2020  

22.04.2020

17.06.2020

16.09.2020

02.12.2020.