Ján Gotčár Ján Gotčár (Gočár)  (1823 – 1883) – makovský rodák, ktorý významne prispel k zmene školského systému v Uhorsku, bol významný národovec, publicista a spoluzakladateľ Matice slovenskej. Narodil sa 1. júna 1823 v Makove a zomrel 19. augusta 1883 v Bratislave – Rači.

Po absolvovaní katolíckej teologickej fakulty v Banskej Bystrici pôsobil ako kňaz v Pešti. Revolučné roky 1848-49 prežil opäť v Banskej Bystrici ako profesor gymnázia a tajomník výboru Zvolenskej stolice, aktívne podporujúc štatoprávne snahy o národnú emancipáciu Slovákov. V päťdesiatych rokoch bol najskôr riaditeľom gymnázia v Užgorode a potom hlavným dozorcom škôl v rumunskom Veľkom Varadíne (slov. historický názov mesta Oradea). Mal veľký podiel na založení Matice Slovenskej. Spolu s V. Paulíny-Tóthom a J. Franciscim tvoril delegáciu, ktorá Kráľovskej námestnej rade vo Viedni predložila žiadosť o povolenie Matice Slovenskej. Spoluzakladal slovenské katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom a podporoval duchovne i materiálne slovenských katolíckych študentov.

Počas celej svojej pedagogickej a publicistickej činnosti (podpisoval sa pseudonymom Kysučan a J.G. z Kysúc) vyzýval po skutočnej rovnosti a bratstve medzi národmi vtedajšieho Uhorska. V roku 1865 kandidoval za poslanca Uhorského snemu, ale neuspel. Po maďarsko – rakúskom vyrovnaní ho v roku 1867 maďarské úrady zo štátnej služby predčasne penzionovali. V roku 2000 mu bola v parčíku v centre obce odhalená pamätná tabuľa.
Spracované podľa: GACÍK, M. - KIRIPOLSKÝ, M. a kol.: Makov 1885 - 1995, 1720 - 1995. Čadca: Obec Makov, 1995. 184 s.
Ďalšie informácie nájdete aj na našej stránke "TU" (v sekcii "Združenia a organizácie/MO Matice slovenskej").