Odpadové hospodárstvo

    

      Formát v PDFtriedmeodpad

 

jak likvidujeme obaly

 

 

Obec Makov oznamuje všetkým právnickým osobám a fyzickým osobám – živnostníkom, že od 01.07.2016 nastáva zmena v systéme nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu. V zmysle § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch „Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu

excel   Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním  

ikona pdfRučné lisy plastov pre domácnosti v Makove – informácia pre domácnosti