Triedenie jedlého oleja Vážení spoluobčania, v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte do označenej zbernej nádoby.

Umiestnenie zberných nádob nájdete na stránkach mesta www.makov.sk alebo na stránke www.triedimolej.skTriedením použitého jedlého oleja predchádzate upchatiu odpadového potrubia, a navyše pomáhate šetriť našu planétu!

Zberné nádoby na použitý jedlý olej a tuk sa nachádzajú:
- 1 ks za budovou Domu kultúry Makov súp. č. 59,
- 1 ks v Zbernom dvore na colnici.

Ďakujeme, že dávate šancu oleju byť znova užitočným.