Kalendár zberov a prepráv na rok 2021xlsKalendár zberov a prepráv na rok 202151.00 KB

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je platný od 01/2021.