i 235278

Opätovne upozorňujeme občanov Obce Makov, že zber separovaných zložiek sa bude vykonávať iba u tých občanov, ktorí budú mať tieto uložené v transparentných vreciach. Sklo uložené v tenkých vreciach či už priesvitných alebo farebných nebude odobraté. Dôvod je skutočnosť, že pri manipulácií dochádza často k pretrhnutiu vreca a k porezaniu posádky, ak sú tam črepy.

 

 

Ďalej žiadame aby vrecia neboli zaviazané. Tabule skla budú rozbité a uložené v krabici alebo kýbliku .Po mnohých rokoch upozorňovania občanov je ešte stále mnoho tých, ktorí sa triediť nenaučili a pre nich sú plasty aj použité plienky, komunálny odpad, zakrývacie plachty, bazény a podobne. Taktiež upozorňujeme občanov, že obaly či už z plastu, papiera, skla a tetrapaku musia byť čisté a bez obsahu potravín.

Ján Filo, riaditeľ združenia