Odpadové hospodárstvo

cstkscZapojte sa aj vy do akcie "Čisté Kysuce" a pomôžte tak vyčistiť svoje okolie od voľne pohodeného odpadu v prírode. Internetový portál MojeKysuce.sk pripravil výzvu s názvom Akcia Čisté Kysuce, do ktorej sa môže zapojiť naozaj každý. Výzva platí pre celé Kysuce a to počas celého apríla. Začíname už 10.4.2021, výzva trvá do 30.4.2021. Ako sa môžete zapojiť?

Fotolia 79670620 Subscription Monthly MVážení spoluobčania, v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte do označenej zbernej nádoby.

  • Motivačné video ako správne triedime plasty. Viete, čo sa stane s plastom, keď ho správne vytriedite? https://lnk.sk/cy56

 

  • Motivačné video  ako správne triedime papier.  Čo nepatrí do triedeného zberu papiera, ale aj to, čo sa potom stane so správne vytriedeným odpadom. https://lnk.sk/qany 

 

  • Motivačné video ako správne triedime sklo. Čo sa stane so sklom, keď ho správne vytriedime?https://lnk.sk/xqzw 

 

  • Motivačné video ako správne triedime nápojové kartóny. Čo sa s nimi stane, keď ho správne vytriedime?  https://lnk.sk/tyh0

odpadyxlsKalendár zberov a prepráv na rok 202151.00 KB

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je platný od 01/2021.

odpadkyVážení občania, vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorý mal začať v Makove tento týždeň sa z dôvodu nepriaznivého počasia a výstrah hydrometeorologického ústavu SHMÚ pre naše územie bude konať v inom termíne, o ktorom budete včas informovaní. Pravdepodobný začiatok zvozu - štvrtok 15.10.2020. Ďakujeme za pochopenie.

odpadkyObec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný


Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

erb obceObec Makov,tak ako aj iné obce a mestá, zvýšila poplatok za komunálny odpad na rok 2020.Nie zvýšila ale bola nútená zvýšiť na sumu 21,96 €/osoba/rok.V krátkosti vysvetlím,čo je v tejto sume zahrnuté.Dôležitá informácia pre občanov je,že obce a mestá nemôžu na tejto službe zarábať ale ani prerábať,to znamená - koľko zmesového odpadu vytvoríme,toľko si zaplatíme.Za separovaný a správne vytriedený odpad NEPLATÍME.