Odpadové hospodárstvo

pdfPoplatky_za_odpad_plagat_A4.pdf

triedim olejKde nájdem olej vhodný ku triedeniu? Otázka ,,Čo triediť?“ sa zdá byť jednoduchá. Je to ale skutočne tak? Ako prvé väčšinu napadne smaženie, fritovanie. A to my doma nerobíme, takže nás sa triedenie oleja netýka… OMYL! Väčšina produkcie odpadového oleja v domácnosti nepochádza z fritovania, ktoré síce máme všetci radi, ale skutočne nie je tak časté.

Triedenie jedlého oleja Vážení spoluobčania, v našej obci pribudli zberné nádoby určené na triedenie jedlého oleja. Do olejovej zbernej nádoby možno separovať každý tuk, všetky druhy rastlinných olejov, maslo, sadlo, stužené tuky a margaríny. K triedeniu olejov a tukov použite PET fľašu, ktorú po naplnení dobre uzavrite a vhoďte do označenej zbernej nádoby.

 

 

 

Kalendár zberov a prepráv na rok 2021xlsKalendár zberov a prepráv na rok 202151.00 KB

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je platný od 01/2021.

Vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu Obec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný


Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:

  • Snažte sa odpad netvoriť vôbec
  • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.