Odpadové hospodárstvo

odpadkyVážení občania, vývoz a likvidácia objemného odpadu a drobného stavebného odpadu, ktorý mal začať v Makove tento týždeň sa z dôvodu nepriaznivého počasia a výstrah hydrometeorologického ústavu SHMÚ pre naše územie bude konať v inom termíne, o ktorom budete včas informovaní. Pravdepodobný začiatok zvozu - štvrtok 15.10.2020. Ďakujeme za pochopenie.

odpadkyObec Makov oznamuje všetkým občanom a vlastníkom nehnuteľností v obci Makov, že v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a v zmysle VZN Obce Makov č. 3/2016 o nakladaní s odpadmi v Obci Makov vykoná v dňoch od 12.10.2020 do 16.10.2020 vývoz objemného odpadu a drobného stavebného odpadu v obci. Vývoz sa bude uskutočňovať tak, že občania a vlastníci nehnuteľností, za ktoré je uhrádzaný


Majte na pamäti nasledovné pravidlá a informujte o nich aj svojich občanov:
• Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
• Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

erb obceObec Makov,tak ako aj iné obce a mestá, zvýšila poplatok za komunálny odpad na rok 2020.Nie zvýšila ale bola nútená zvýšiť na sumu 21,96 €/osoba/rok.V krátkosti vysvetlím,čo je v tejto sume zahrnuté.Dôležitá informácia pre občanov je,že obce a mestá nemôžu na tejto službe zarábať ale ani prerábať,to znamená - koľko zmesového odpadu vytvoríme,toľko si zaplatíme.Za separovaný a správne vytriedený odpad NEPLATÍME.

odpadyKalendár zberov a prepráv na rok 2020

Oznamujeme Vám, že Obec Makov má na svojej webovej stránke www.makov.sk zverejnený Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v Obci Makov, ktorý je platný od 01/2020.

OH 2015 07 a

 Program odpadového hospodárstva na rok 2016 -2020