Obec Makov

Makov č. 60
023 56  Makov

IČO: 00314129 
DIČ: 2020553128
č. účtu: 0311855487/0900

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

starosta obce: Martin Pavlík

Mgr. Miroslava Štrbová Jantulíková

stránkový deň - piatok v čase od 8.00 hod do 13.00 hod.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • úsek územného plánovania
 • vyvlastňovacie konanie ochrana ovzdušia
 • ochrana prírody
 • úsek pozemných komunikácii
 • úseku štátnej vodnej správy
 • ochrana ovzdušia
 • ochrana prírody

 

Mgr. Stanislava Kupšová

Po - Pia 7,00 - 15,00 hod.
tel:  0918 109 200
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • agenda žiadostí o posúdenie odkázanosti na soc. službu
 • konanie vo veciach odkázanosti na soc. službu
 • soc. poradenstvo,poskytovanie spoločného stravovania
 • poskytovanie prepravnej služby,riadenie opatrovateľskej služby
 • osobitný príjemca dávok v hmotnej núdzi neprispôsobivých občanov
 • správca Útulku, strediska osobnej hygieny a resocializačného centra

 Helena Pajerová

Pondelok - Piatok : 7,00 - 15,00 hod.

tel: 0911 772066
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • správa knižnice
 • správa webovej stránky obce
 • zabezpečovanie kultúrnej a osvetovej činnosti
 • propagácia obce

 

František Chuďej:

Po - Pia - 7,00 - 15,00 hod.
tel.:0918 681 154
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • koordinátor menších obecných služieb
 • koordinátor prác nezamestnaných

 

Mgr. Miroslava Štrbová Jantulíková

Stránkový deň - streda od 9.00 do 17.00 hod.

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • ochrana ovzdušia
  ochrana prírody
 

Ing.Irena Valičková

Po - Pia: 7,30 - 15,30 hod.
tel.:041/43 33 607
e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 

 • evidencia obecného majetku
 • obecný rozpočet
 • fakturácia
 • obecný účtovník

 

Bc. Stanislava Gregušová

Po, Ut, Št: 7,00 - 15,00 hod.
Streda: 7,00 - 17,00 hod.
Piatok: 7,00 - 13,00 hod.
tel: 0911 772 660
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • daň z nehnuteľností
 • poplatok za odpad
 • daň za psa
 • správa cintorína- správa bytového domu č. 17

 

Mgr. Iveta Chromíková                                                                                                                            

Po, Ut, Št: 7,00 - 15,00 hod.
Streda 7,00 - 17,00 hod.
Piatok 7,00 - 13,00 hod.

tel: 0915 535 262
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 • matrika
 • evidencia obyvateľstva, evidencia budov
 • osvedčovanie podpisov a listín 
 • koordinácia CO
 • koordinácia krízového riadenia 
 • školstvo
 • príprava OZ a zhotovovanie zápisníc z rokovaní OZ
 • ohlasovňa pobytu 
 • IOMO - integrované obslužné miesto občana - vybavenie LV, registra trestov, obchodného registra
 • zabezpečovanie volieb