Knihovnícky počin 2019Dňa 23. júla 2020 sa v Kysuckej knižnici v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja konalo slávnostné pracovné stretnutie knihovníkov verejných knižníc regiónu Kysúc, na ktorom bola zhodnotená činnosť verejných knižníc za rok 2019. Osobitosťou tohtoročného spoločného pracovného rokovania bolo odovzdávanie ocenenia„Knihovnícky počin 2019“ knižniciam a knihovníkom verejných knižníc v metodickej pôsobnosti Kysuckej knižnice v Čadci

ako regionálnej knižnice pre okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto v rôznych kategóriách. V kategórii Knihovnícky počin 2019 za prácu s miestnymi komunitami a organizovanie pestrých komunitných aktivít bolo udelené za dlhoročnú úspešnú prácu na úseku organizácie podujatí pre všetky skupiny obyvateľov mesta/obce – dospelých, deti, ale aj znevýhodnené skupiny obyvateľov v sledovanom období rokov 2017, 2018, 2019. získala ocenenie ( 1. miesto ) p. Helena Pajerová – knihovníčka Obecnej knižnice v Makove.