top155Nie všetci ovládame základy prvej pomoci a v kritickej situácii musíme požiadať o odbornú pomoc. Práve na operačné stredisko 155 voláme pri rôznych závažných zdravotných ťažkostiach, úrazoch či nehodách. Operátori- fundovaní psychológia a zdravotníci v jednom dokážu človeku poradiť v ťažej zdravotnej situácii, dokonca v najvážnejších prípadoch telefonicky asistujú pri oživovaní. Vďaka ich práci sa každoročne podarí zachrániť mnoho ľudských životov.


Touto cestou chceme poďakovať Mgr.Janke Beniačovej a Bc Zdenkovi Rumanovi, operátorom tiesňovej linky 155 z KOS ZZS SR v Žiline, ktorí vo štvrtok 16. mája 2019 umožnili  nahliadnuť občanom Makova do zákulisia ich náročnej a zodpovednej práce. Okrem teoretickej časti zameranej na poskytovanie prvej pomoci a prevenciu život ohrozujúcich stavov, získali aj praktické zručnosti pri záchrane ľudského života. Prítomní si na figurínach vyskúšali umelé dýchanie, resuscitáciu pomocou AED defibrilátora, či prvú pomoc pri dusení. Podujatie sa zo tešilo veľkému záujmu najmä zo strany žiakov našej ZŠ - členov zdravotnej hliadky, ktorí si odniesli cenné vedomosti.

 

Podujatie pripravila pri príležitosti Dňa 155 obecná knižnica v Makove.