IMG 20180913 094942

Obecná knižnica organizuje výchovno-vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia a tak napĺňa svoje základne funkcie kultúrnej, informačnej a vzdelávacej inštitúcie. Pre deti a mládež vytvára priestor a prostredie na aktívne a zmysluplné využívanie voľného času. V tomto roku sa zapojila do grantovej výzvy Žilinského samosprávneho kraja s projektom Moja obec mojim objektívom.Cieľom projektu bolo  vydať nástenný kalendár na rok 2019 zhotovený z fotografií  našich občanov na tému príroda.

Začiatkom roka 2018 knižnica vyhlásila súťaž pre žiakov, študentov a ostatných s názvom Moja obec mojim objektívnom. Do súťaže sa zapojili deti do 15r, študenti do 26 r. a dospelí . Z fotografii porota vyberali 13 najlepších a z nich bol zostavený kalendár. Samotnému vydaniu kalendára predchádzal Workshop, ktorý sa konal začiatkom septembra. Počas neho sa záujemcovia zdokonalili vo fotografovaní. Autori vybraných fotografií boli odmenení vecnými cenami. Všetky fotografie z boli zarámované a Obec Makov ich podarovala do Zariadenia pre seniorov kde natrvalo zútulnia priestory spoločenskej miestnosti. Kalednár si obdržíte zdarma na Vianočnom jarmoku 16. decembra, alebo v obecnej knižnici dokonca januára 2019.

Podporená činnosť bola vykonaná s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja

Kalendár pdf