IMG 20180321 170845

 

 

V stredu 21.3. 2018 v rámci marca mesiaca knihy vycestovala knihovníčka Helena Pajerová spoločne s vedúcou FS Makovníček  Mgr. Jankou Petrovičovou a mladými folklóristkami reprezentovať našu obec a školu na XVI. ročník literárnej súťaže„ Popoludnie poézie“do Regionálnej knižnice v Karvinej. Organizátorom podujatia bol spolok Obec Slovákov v Karvinej a RK Karviná, s ktorými sme vďaka makovskej knižnici nadviazali družbu.

 

Na recitačnom podujatí sa prezentovali národnostné jazyky žiakov karvinských základných škôl a našej makovskej v zastúpení Števky Kubincovej. Poézia a próza zaznela v jazyku českom, poľskom, slovenskom a rómskom. V jednotlivých blokoch oživil toto milé medzinárodné stretnutie krásny spev dievčat z FS Makovníček.