f6

 

 Aktivita február 2017 - maľovanie miestnosti 

Starší žiaci miestnosť dôkladne vymaľovali na bielo a upratali. Tí menší zatiaľ vybrali z niekoľkých návrhov motív na maľovanú tapetu. Zhodli sa na motíve z odtlačkov dlaní. Deti táto aktivita veľmi bavila a z výsledku svojej práce mali veľkú radosť. Tapeta krásne zútulnila priestor okolo vchodových dverí a rozvešané pestrofarebné balóniky miestnosť  oživili.

Keďže miestnosť bude slúžiť aj ako čitáreň, použili sme v nej výtvarný motív Osmijanka z rovnomennej knihy Kristy Bendovej. Čo nás čaká v marci? Našou ďalšou úlohou bude miestnosť zariadiť novým nábytkom.

uprava3

 

Aktivita január 2017 - sťahovanie nábytku a príprava miestnosti na maľovanie

Dobrovoľníci z radu žiakov pri prvej aktivite sťahovali a demontovali drobný nábytok z bývalej internetovej miestnosti . Následne im pomohli zamestnanci obce, ktorí vyčistili steny, natiahli ochrannú fóliu a pripravili miestnosť maľovanie. Všetky steny potom žiaci natreli penetračným náterom.

 

 

 

 

 

 

Nadačný fond Deti v bezpečí poisťovne KOOPERATIVA pri Nadácii pre deti Slovenska koncom roka 2016 podporil 48 projektov z celého Slovenska vo výške 67 000 €. Ich realizáciou v roku 2017 sa podporí zvyšovanie bezpečnosti v 12 školách, detskom domove a voľnočasovýc

h aktivitách 29 mimovládnych neziskových organizácií a centier voľného času, ale aj 6 projektov mestských a miestnych samospráv.
Obec Makov v projekte Tu sme v bezpečí! bola podporená sumou 1 000 €. Projektové aktivity zapoja deti a mladých ľudí do zveľaďovania priestoru verejnej knižnice, kde získajú moderný komunitný priestor, ktorý bude plniť úlohu študovne, čitárne, herne. Deti, žiaci, študenti tu budú môcť tráviť zmysluplne svoj voľný čas v bezpečí.

"Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu  Deti v bezpečí " . 

logo NDS 1