Oslobodzovanie územia Slovenska sa začalo 20. septembra 1944, keď jednotky 1. gardovej armády 4. ukrajinského frontu prekročili jeho hranice východne od Michaloviec a na druhý deň oslobodili ako prvú obec Kalinov. Trvalo do 3. mája 1945, keď bola oslobodená posledná obec na Slovensku, a to obec Makov - presne 226 dní.

Po celý ten čas bojovali na území Slovenska vojská Červenej armády, od 6. októbra 1944 jednotky 1. čs. armádneho zboru v ZSSR a od 18. decembra 1944 aj vojská Rumunskej armády. Podľa údajov na vojnových pohrebiskách je u nás na Slovensku pochovaných :
63 517 príslušníkov Červenej armády.
10 435 vojakov Rumunskej kráľovskej armády.
2790 príslušníkov Československej armády.
Práve dnes,3.mája 2021,presne v deň 76.výročia oslobodenia Slovenska, starosta obce Makov p. Martin Pavlík položil pri pamätníku 1.čsl partizánskej brigády J. Žižku - za všetkých občanov našej obce “veniec vďaky” - hrdinom, ktorí bojovali za našu slobodu a spravodlivosť.
Mnohí pamätníci spomínali na večerné modlitby, v ktorých prosili Boha o mier a zaviazali sa deň skončenia vojny sláviť ako veľký sviatok. My, ich potomkovia, by sme na tento sľub nemali zabúdať.