Pripomenutie 76. výročia SNPObec Makov, Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov zorganizovali vo štvrtok 27.8.2020 spomienkovú slávnosť 76.výročia SNP pri pamätníku 1.čs partizánskej brigády Jána Žižku v Makove. Slávnosti sa zúčastnili predsedníčka ŽSK p.Erika Jurinová,zástupcovia veľvyslanectva Českej republiky a Ruska p.Zuzana Marková a p.Alexej Kulagin,predseda ObZPB Žilina plk. Juraj Drotár,starostovia a primátori okolitých miest a obcí,poslanci OZ v Makove a mnoho ďalších vzácnych hostí.

V príhovoroch nášho starostu p.Martina Pavlíka a p.predsedníčky ŽSK Eriky Jurinovej,obidvaja pripomenuli hlavne odkaz hrdinov SNP a to v slove sloboda, s hlbokým obsahom niesť zodpovednosť za budúcnosť iných,hoci aj neznámych ľudí.Nech je spomienka na 76.výročie SNP vyjadrením vďačnosti za obete,prinesené pre naše dobro,život a slobodu. Potom predseda ObZPB plk.Juraj Drotár odovzdal starostom obcí Makov,Vysoká n.Kysucou a Skalité spolu s novinárom L.Paštrnákom medaily „MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA II.STUPŇA“ za významnú činnosť v presadzovaní tradícii odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.

Obec Makov pri príležitosti slávnosti osadila pri pamätníku tabuľu,ktorá informuje návštevníkov tohto pekného pietneho miesta o udalostiach v období SNP v Makove a jeho blízkom okolí. Po zaspievaní dobových partizánskych piesní v podaní FS Makovanka na záver starosta obce poďakoval všetkým,ktorí sa prišli pokloniť hrdinstvu tých,ktorí bojovali a padli za našu slobodu. “ČESŤ ICH PAMIATKE ! “