Jubileum zlatého sobáša JUBILEUM ZLATÉHO SOBÁŠA
Od 1. augusta 1970 si delia srdcia i duše, veria i odpúšťajú, podávajú jeden druhému ruku v dobrom i zlom naši spoluobčania,manželia p. Ladislav Melicher a Helena Melicherová, rod. Kubincová, bytom Makov – Čierne 194. Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželom k ich výročiu zablahoželal v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce, prejavil im svoj obdiv, úctu a uznanie za spoločne prežité roky.
Manželom prajeme, aby jeseň života prežili hlavne v čo najlepšom zdraví, pohode a vzájomnom porozumení, obklopení láskou svojich najbližších.
„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,
aby človek uvidel svoje dielo ucelené.
Potom už ostáva len jeseň života,
s jej krásami a plodmi.
S rekapituláciou toho, čo bolo.
Je zúročením a oslavou pracovitých rúk
a múdrosti striebra vo vlasoch.“