Starosta obce prevzal ocenenie Minister obrany SR Peter Gajdoš spolu s generálnym tajomníkom Služobného úradu Ministerstva obrany SR Jánom Hoľkom v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici ocenili 108 miest a obcí, ktoré boli vypálené počas 2. svetovej vojny. Pamätnou medailou k 75. výročiu Slovenského národného povstania a skončenia 2. svetovej vojny zároveň ocenili aj 35 významných osobnosti SNP.

„Cieľom dnešného stretnutia bolo symbolicky oceniť pri príležitosti uplynulého 75. výročia Slovenského národného povstania tie obce, ktorých obyvatelia pocítili krutosť vojny tým najstrašnejším a najdesivejším spôsobom,“ povedal minister obrany Peter Gajdoš. „Je dôležité o týchto udalostiach hovoriť a pripomínať si ich aj v dnešnej dobe, aby mladá generácia nepodľahla silnejúcim myšlienkam extrémizmu a vedela si na tieto udalosti vytvoriť vlastný názor,“ zdôraznil.

Generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko doplnil, že verí, že starostovia z ocenených obcí budú šíriť aj medzi obyvateľmi osvetu o tom, že fašizmus je veľmi nebezpečná ideológia. „Ja sám pochádzam z obce Košarovce, ktorá dnes bola medzi ocenenými, pretože aj jej obyvatelia pocítili zverstvá fašizmu v tej najkrutejšej podobe, keď ju nacisti vypálili. Tieto udalosti preto vnímam o to citlivejšie, pretože ich poznám aj z rozprávania mojich rodičov. A môj odkaz pre všetkých znie, že je našou povinnosťou bojovať proti extrémizmu v akejkoľvek podobe a za každých okolností,“ povedal.Príslušníci nemeckých represívnych zložiek vypálili 111 slovenských obcí. Fašistické represálie na Slovensku si vyžiadali 5 304 obetí, ktoré boli pochované v 211 masových hroboch. Z územia Slovenska bolo v rokoch 1939 – 1945 z rasových dôvodov a za rôzne formy protifašistického odboja odvlečených do koncentračných táborov viac než 80 000 osôb, z ktorých takmer 70 000 zahynulo.

Za obec Makov prevzal ocenenie starosta obce p.Martin Pavlík.