Vianočný koncert

Melódie interpretované v autentickom, sakrálnom priestore ponúkajú nevšedný, jedinečný umelecký zážitok. Ten si vychutnali všetci veriaci, ktorí na štvrtú adventnú nedeľu prišli do kostola sv. Petra a Pavla v Makove.Dramaturgia Vianočného koncertu ponúkla pestrú paletu kolied i hovoreného slova. Podmanivý program priniesol zvesť o biblickom príbehu tajomstva narodenia Ježiša a obohatil prežitie sviatočného dňa.

Program zostavila Mgr.Janka Petrovičová. Účinkovali: Mgr.art. Michaela Kubištelová -spev, Mgr.art. Jana Hamplová - klavírny doprovod. Recitácia: Mgr.Janka Petrovičová, Ing.Vladimír Kubinec, Denisa Mlkviková a deti MŠ Makov pod vedením Zuzany Kubačkovej.