Turisti Česka a Slovenska si pri Masarykovej chate na Beskyde pripomenuli históriu

Pred štyrmi rokmi - 28.9.2014 bol pri Masarykovej chate na Beskyde v rámci osláv 90. výročia postavenia chaty obnovený Stĺp česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý vyhotovil neprofesionálny umelecký rezbár pán Jozef Šimek z Makova. Toto miesto pred niekoľkými dňami zažilo "Stretnutie turistov a priateľov turistiky Ćeska a Slovenska" s cieľom pripomenúť si 100 rokov vzniku Československej republiky. V sobotu 20. októbra 2018 už od rána prichádzali turisti na miesto spoločného stretnutia z celého bývalého Československa.

Pri Masarykovej chate rozvoniaval guláš, opekali sa špekáčiky, do spevu aj tanca hrala Muzička spod Grúňa a Spevácka skupina Makovský prameň, aby sa spoločne stretli, porozprávali o svojich turistických podujatiach a naplánovali si nové spoločné akcie. Turisti si mohli do svojich wanderbuchov obtlačiť pečiatku podujatia, získať jedinečnú magnetku pripravenú špeciálne pre túto akciu a obec Makov zabezpečila množstvo turistických suvenírov pre všetky vekové kategórie.

Pred 13-tou hodinou sa presunuli ku miestu, kde stála pôvodná Masarykova chata, ktorá v roku 1952 vyhorela.

Pripomenutie 100 rokov vzniku Československa začalo spievaním českej a slovenskej hymny účastníkmi podujatia. Následne všetkých zúčastnených privítali zástupcovia obecných samospráv, starosta obce Makov - Ing. Martin Pavlík a starosta obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimír Petružela.


Za Klub českých turistov na akciu prišli: Jan Havelka - čestný predseda , Ing Rostislav Kašovský - člen výkonného výboru , Ing. Břetislav Boháč - predseda KČT oblast Moravskoslezská, Mgr. Jan Sládek - člen programové rady KČT oblast Moravskoslezská a člen Rady síne slávy . Za Klub slovenských turistov sa akcie zúčastnili: Ing. Dušan Valúch - generálny sekretár , Vladimír Gábriš - člen výkonného výboru , František Žabka - predseda RR KST Čadca. V krátkych príhovoroch všetci pripomenuli spoluprácu na poli turistiky v minulosti, súčasnosti a aj v budúcnosti, poďakovali za zorganizovanie takéhoto spoločného stretnutia a navrhli, aby sa stretnutie stálo pravidelným na tomto mieste každé dva roky. Za spoločného spevu pesničky Beskyde, beskyde spoločne zapálili Vatru priateľstva Viera Byczanská - predseda KČT Třinec a Vladimír Pekár - predseda 1. ŠK KST Turzovka, ktorí túto akciu vymysleli a zorganizovali. Aj keď počasie sa práve v tento deň začalo obliekať do svojich jesenných šiat, zostali ešte mnohí turisti a spoločne si posedeli v teple Masarykovej chaty.


text: Vladimír Pekár

fotografie: KČT Třinec


foto 01 - čestný predsada KČT Jan Havelka pri Stĺpe česko-slovenskej vzájomnosti

foto 02 - čestní hostia, s mikrofónom Vladimír Gábriš - člen výkonného výboru KST

foto 03 - Spevácka skupina Makovský prameň vytvorila na podujatí správnu náladu

foto 04 - časť turistov počas prejavov hostí

foto 05 - zapálenie Vatry priateľstva, zľava Viera Byczanská - predseda KČT Třinec a Vladimír Pekár - predseda 1. ŠK KST Turzovka

foto 06 - vzácni hostia, zľava:

Mgr. Jan Sládek - člen programové rady KČT oblast Moravskoslezská, člen rady síne slávy

Viera Byczanská - predseda KČT Třinec

Ing. Vladimír Petružela - starosta obce Hutisko-Solanec

Martin Pavlík - starosta obce Makov

Jan Havelka - čestný predseda KČT

Vladimír Gábriš - člen výkonného výboru KST

Ing. Dušan Valúch - generálny sekretár KST

Ing. Břetislav Boháč - predseda KČT oblast Moravskoslezská

Ing Rostislav Kašovský - člen výkonného výboru KČT