logo nadácia kia motros

Začiatkom roka sa Obec Makov sa zapojila do grantového programu Šport v regióne 2018 Nadácie KIA. Projekt "Skvalitnenie podmienok pre hasičský šport", bol úspešný a finančne ho podporila Nadácia Kia Motors Slovakia.
Vďaka projektu, ktorý prebiehal v mesiacoch máj - september si makovskí hasiči zakúpili nové materiálno technické vybavenie v sume 2000€.