Mladí hasiči

Medzinárodný deň detí v Makove bol v tomto roku trocha výnimočný. O kompletný program plný športu zábavy a najmä dobrej nálady sa postarali členovia DHZ Makov spolu so svojimi zverencami z radov žiakov ŽŠ. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 200 detí základnej i materskej školy. Svoju šikovnosť a zručnosti  si mohli vyskúšať v rôznych disciplínach.

Deti si okrem individuálnych a štafetových súťaží  mohli nacvičiť poskytnutie prvej pomoci a  transport raneného s členkou ČK. Taktiež ukážka hasičskej techniky a výstroja hasiča bola veľmi zaujímavá.

Detský hasičský deň bol zorganizovaný vďaka projektu  V hasičskej komunite sa cítime bezpečne, ktorý obec podala začiatkom tohto roka. Jeho cieľom je podpora mladej generácie hasičov, zmysluplné  trávenie voľného času a sebarealizácie mládeže.  O pár dní čaká členov DHZ -mladých hasičov výlet do hasičského múzea v Martine, ktorý ukončí druhú etapu projektu. 

 

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.