P1010208

 

Obec Makov v spolupráci so ZO SZTP - ZPCCH a Jednotou dôchodcov v Októbri - Mesiaci úcty k starším pripravili pre seniorov milú oslavu. S pekným programom ich v stredu 18.10. 2017 prišli do DK Makov pozdraviť tí najmenší. Deti z našej MŠ pod vedením pani učiteľky Zuzany Kubačkovej. Po príhovore starostu obce Martina Pavlíka a predsedníčky zväzu dôchodcov Anny Zajacovej predniesol starosta slávnostný  prípitok.

O ďalší  program sa postarali Turzovskí seniori, ktorí svojim rovesníkom spríjemňovali popoludnie nestarnúcimi tanečnými  melódiami. Tie  prilákali na tanečný parket hneď niekoľko párov.  Ku gratulácii sa s piesňami pripojil aj FS Makovský prameň. Sálou DK sa niesol i veselý spev prítomných seniorov, ktorí sa k nôteniu pridali.

Milí naší seniori, skláňame sa v úcte pred rokmi, ktoré ste naplnili činmi pre blaho svojich rodín a najbližších ale i pre blaho našej obce. Všetkým Vám ešte raz srdečne blahoželáme k Vášmu sviatku .