krpce1

 

 

Členovia FS Makovníček, ktorý už 9. rok pôsobí v rámci CVČ pri ZŠ s MŠ Makov, sa na nudu a nedostatok príležitostí naozaj nemôžu sťažovať. Počas celého školského roka pod vedením umeleckých vedúcich Mgr. Anny Mrkvovej a Mgr. Janky Petrovičovej a s výdatnou pomocou heligonkára Jozefa Šimka intenzívne pripravujú na svoje vystúpenia. A tých je v roku neúrekom. 

 

Jedným z nich bola aj regionálna prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá sa v marci konala v čadčianskom dome kultúry. Tu FS Makovníček obsadil prvú priečku. Víťazstvo v tejto súťaži posunulo súbor k účasti na krajskej prehliadke.
Tridsiati piati folkloristi zintenzívnili svoju prípravu. Týždeň čo týždeň sa stretávali na nácvikoch a usilovne sa pripravovali na zaťažkávajúcu skúšku, v ktorej chceli uspieť na výbornú. Poslednú aprílovú nedeľu sa naši Makovníci vybrali na skusy do metropoly Oravy - Dolného Kubína s úmyslom zúročiť hodiny tvrdej driny a predviesť obecenstvu a odbornej porote čo najlepší výkon. Na Kubínskych krpčekoch si naši malí folkloristi vytancovali a vyspievali pekné umiestnenie. Porota zaradila Makovníček do strieborného pásma, čo považujeme za veľký úspech a veľmi si toto ocenenie vážime. Očividnú radosť z umiestnenia mali okrem detí aj ich rodičia a starí rodičia, ktorí merali dlhú cestu a prišli na Oravu podporiť svoje ratolesti. 

Dovidenia, Orava, dovidenia, Kubínske krpčeky! Možno vás o dva roky príde Makovníček navštíviť znova. :)