15492330 1423205661319732 66133468664890236 n

 

Tesne pred šestnástou hodinou sa krásne vyzdobená sála nášho domu kultúry začala napĺňať. V zákulisí na svoju premiéru čakala stovka účinkujúcich a v hľadisku 250 divákov tešiacich sa na túto výnimočné predstavenie. A veru bolo na čo pozerať !  V slávnostnom galaprograme VIANOCE U NÁS DOMA, ako ho nazvala režisérka Mgr. Janka Petrovičová, sa zračila súčasnosť i duch histórie.

 "Alejou rokov nazrime
do posvätného chrámu tradícií,
či ešte objavíme to vzácne
žiarivé čaro prastarých Vianoc,"

vypovedal hlas zo zákulisia a predurčoval výnimočný zážitok. Plejáda účinkujúcich vložila do svojho vystúpenia všetko svoje nadanie a úsilie. Makovienky, Makovníček, FS Makovanka a Makovský prameň, makovskí harmonikári a mnohí ďalší darovali v tomto programe svojej dedinke kus vlastného srdca. Záverečné prekvapenie v podobe darčeka pre obec Makov pripravila naša základná škola.
Prvým bol nadrozmerný obraz Patróni Makova , ktorý vznikol pod záštitou n. f. Makové zrnká a je oslavou základných symbolov našej obce: kostola sv. Petra a sv. Pavla a jeho patrónov, brestu u Papají a prameňa rieky Kysuce.
Druhým spevník Makovské Vianoce, ktorý by mohol mať podtitul Pocta učiteľovi, je prejavom úcty vzácnemu človeku: učiteľovi, organistovi, dirigentovi žiackeho spevokolu pánovi Ladislavovi Marschalkovi a jeho otcovi Jozefovi, ktorí v obci dlhodobo aktívne pôsobili.
Obidve diela sú kolektívne práce, ktoré so svojimi učiteľkami spoluvytvárali počas dvoch rokov žiaci našej základnej školy.

Svoje pocity v záverečnom príhovore programu vyjadril aj starosta Martin Pavlík, ktorý sa netajil tým, že je hrdý na svoju obec a na svojich občanov a rodákov.
Hľadisko reagovalo dlhým potleskom a všade navôkol bolo cítiť dojatie, obdiv a úctu. Hlboké emócie v tvárach divákov vyčarili úsmev, ale i ligotavú slzičku dojatia. V srdciach sa rozpínali city i oprávnená hrdosť na svoje deti, rodičov, pedagógov, na všetkých, ktorí stáli pri zrode a boli tvorcami tohto neobyčajne krásneho programu, ktorý umocnil pocit spolupatričnosti a pohladil dušu každého.
Také boli VIANOCE U NÁS DOMA V MAKOVE.