14203091 1412078099099155 5185248727742582740 n

 

V sobotu 10.9.2016 sa u nás v Makove uskutočnilo 8.kolo "Detskej tour Petra Sagana". Teší ma, že sa mi ako starostovi podarilo jedno toto kolo dotiahnuť aj do Makova.  Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa spolupodielali na tomto skvelom podujatí. Sú to: Cykloklub Turzovka , p. Vladimír Pekár, p. Štefan Letavay, p. František Papík, SKI Makov s.r.o.,Obec Makov a jej zamestnanci. 

 

Osobne ma teší, že sme mohli spoluorganizovať toto podujatie, ktoré svojím významom, organizáciou a účasťou prerástlo hranice Slovenska. Pre zaujímavosť, na tomto preteku štartovalo 433 detí zo Slovenska, Českej republiky, Ukrajiny a Rakúska. Nakoniec chcem vyzdvihnúť odvahu a športový výkon našich detičiek z Makova, ktoré sa v silnej konkurencii určite nestratili.
Kategória BABY
Štartovalo 43 dievčat a 28 chlapcov, Makov reprezentoval Jakub Bajcár a Jakub Ružbašan.
Kategória MIKRO
Štartovalo 25 dievčat a 75 chlapcov
Kategória MILI
Štartovalo 22 dievčat a 73 chlapcov. Makov reprezentoval Adam Murčo a Nikolas Masnica.
Kategória MINI
Štartovalo 26 dievčat a 58 chlapcov.
U dievčat z Makove sa umiestnila:
- na 11.mieste Michaela Hrmová a  23. miesto obsadila Adela Šobichová
U chlapcov:
- na 22. mieste skončil Jozef Lučan,  28.miesto obsadil Dávid Prda,  38. miesto Matúš Pavlík, 39. miesto Samuel Papaj,
- 40. miesto Samuel Válek,  55. miesto Matús Kupšo 

Kategória mladšie žiačky a mladší žiaci
Štartovalo 11 dievčat a 38 chlapcov.
Umiestnenie našich:
- 23. miesto Dominik Košinár,
- 29. miesto Marek Pavlík,
- 34. miesto Martin Adamec,
- 35. miesto Radovan Hrmo.
Kategória staršie žiačky a starší žiaci, štartovalo 9 dievčat a 25 chlapcov.

Makov výborne reprezentovali:
- Nikola Boháčiková,
- Alžbeta Šobichová,
- Nikola Pápolová,
- u chlapcov skončil na výbornom 6.mieste Matej Stuchlík
- a na 12. mieste Róbert Bajcár.
Okrem krásneho počasia potešil aj fakt, že sme si vypočuli od mnohých účastníkov podujatia, ktorí boli v Makove po prvý krát, samé pozitívne reakcie na našu obec. Makovčania, máme byť na čo hrdí!!!