dzPočas celého týždňa od 18. apríla 2016 sa obyvatelia obce Makov snažili skrášliť svoje okolie, vyčistiť aspoň kúsok svojej dedinky od odpadkov. V stredu 20. apríla čistili miestnu komunikáciu a potôčik v časti obce Potok členovia ZO SZŤPaZPCCH Makov. Piatok 22. apríla bol tým hlavným dňom „Dňom Zeme“.

Plní nadšenia sa pustili do práce žiaci s učiteľmi na druhom stupni Základnej školy Makov. Od odpadkov vyčistili okraje ciest v osadách Čierne, Buková, Obracane a turistický chodník na Beskydsko-Javorníckej magistrále od Melocíka po osadu Greguše. Administratívni a ostatní zamestnanci obce vyčistili od odpadkov komunikáciu Kopanice od Chaty Makov až po Kasárne, vrátane osád Bobíky, Nová Dedina a Papaje. Šiesti klienti spolu so zamestnancami Zariadenia pre seniorov v Makove upratovali okolie miestnej komunikácie Čierne. Obyvatelia časti obce Trojačka zasa vyčistili od odpadkov medzinárodnú cestu I/18 od Bumbálky po bývalú colnicu.

Týmto chceme vysloviť veľkú vďaku všetkým, ktorí sa do tejto akcie zapojili a tak prispeli k skultúrneniu nášho životného prostredia. Ďakujeme všetkým za ochotu a pomoc, nielen tým, ktorí boli spomenutí v článku, ale všetkým, o ktorých nevieme a do akcie sa zapojili. Svojou dobrovoľnou prácou odľahčili našu prírodu v obci o viac ako 720 kg odpadu.

 

 

Stanka Gregušová( úsek odpadového hospodárstva)