pp01

 

Obec Makov spoločne so ZŠ v Makove zorganizovala  2. januára 2016 nultý ročník turnaja v stolnom tenise. Starostovský pingpongový  turnaj, ako ho nazvali organizátori prilákal záujemcov nie len z Makova. Turnaj prebiehal v troch kategóriách a  zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich.

Toto športové podujatie sa Obec Makov rozhodla zaradiť medzi tradície a bude sa konať každoročne prvú novoročnú sobotu v roku. 

Do 20 rokov muži: sa zúčastnilo 10 súťažiacich.

  1. Patrik Blažek
  2. Martin Pavlik
  3. Oliver Stolárik, Kristián Židzík

Nad 20 rokov muži: sa zúčastnilo 15 súťažiacích.

  1. Lívia Melicherová
  2. Miroslav Melicher
  3. Stanislav Soško, Ján Meheš

Nad 20 rokov ženy: sa zúčastnilo 5 žien.

  1. Laura Žlebeková
  2. Simona Melicherová
  3. Ada Žlebeková