cyklista

V sobotu 17. októbra sa v Makove konali cyklistické preteky a nie jedny, ale hneď dvoje. Dopoludnie patrilo malým cyklistom a cyklistkám s príznačným názvom Tour de Makov a popoludnie zasa veľkým priaznivcom cyklistiky, ktorí si zmerali svoje sily v časovej vrcholovke z Makova- Kopanice na Kasárne. Túto skvelú myšlienku dostal sám starosta obce Makov p. Martin Pavlík.

Veď kedy viac pritiahnuť deti k športu a zdravému životnému štýlu, ak nie vtedy, keď máme vzor, ktorý nám ukazuje ako sa to všetko dá a čo všetko sa dá v cyklistike dokázať. A dokázal nám to a ukázal sám majster sveta a cyklistiky „Veľký Peter Sagan“, ktorý je vzorom našim deťom , ale i nám. Pretek sa konal za spolupráce viacerých spoluorganizátorov. Spoluorganizátormi podujatia boli: Obec Makov, Mesto Turzovka, Cyklistický klub v Turzovke a Zväz cyklistiky v Turzovke.Detský pretek sa začal o 10 00h a súťažili zvlášť chlapci a zvlášť dievčatá v troch kategoriach.
Celkovo sa preteku zúčastnilo 21 deti, čo nie je veľa, ale na prvý krát zase tak akurát. Niektorí sa zľakli nie moc priaznivého počasia ,ale odvážlivcom neprekážalo ani hmlisté chladnejšie počasie, veď teplý čajík a párok zohriali. Sponzor občerstvenia bol autor myšlienky starosta Obce Makov, za čo mu úprimne ďakujeme. Po odsúťažení už všetci netrpezlivo čakali na výsledky a na nádejných „majstrov“.

V 1. kategórii 1.-3. ročník sa umiestnili:
dievčatá:                               chlapci:
1.m. Ema Planetová       1.m. Matúš Pavlík
                                    2.m. Štefan Bajcár
                                    3.m. Matej Čierňava, Samuel Papaj

V 2. kategórii: 4.-6. ročník sa umiestnili:

dievčatá :                                                     chlapci:
1.m. Miška Hrmová                                1.m. Dominik Bobek
2.m. Adelka Šobichová                           2.m. Samuel Slivka, Lukáš Šamaj
3.m. -                                                   3.m. Marek Pavlík

3. kategória: 7.-9. ročník

dievčatá:                                                      chlapci:
-                                                           1.m. Martin Pavlík
-                                                           2.m. Adam Bajcar
-                                                           3.m. Marek Bacula

Ako sa malí pretekári začali pomaly rozchádzať tí veľkí naopak začali prichádzať. Deň sa prehupol do popoludnia a súťaž pokračovala. Každý si niečo chystal, dofukovali sa kolesá, doťahovali brzdy, obliekali dresy a zapisovali sa noví a noví prichádzajúci. Celkovo sa zaregistrovalo 51 pretekárov zo Slovenska a z Českej republiky. Početné zastúpenie malo mesto Turzovka, Žilina, Púchov, Ružomberok a náš Makov. Reprezentovalo ho 6 mužov a 2 ženy za čo ich treba pochváliť a poďakovať im.
Najlepší čas dosiahol Miroslav Michálek z Púchova, 17:55min. Najmladším účastníkom bol Oliver Vorek z Čierneho a najstarší p. Peter Ftorek zo Žiliny, začo im samozrejme tiež patrí poďakovanie a obrovská gratulácia. Víťazom makovskej skupiny (tvorila zvlášť kategóriu) sa stal Štefan Bajcár a zo žien Alena Kullová. Gratulujeme! Poďakovanie patrí organizátorom preteku Obci Makov. Mestu Turzovka, Cyklistickému zväzu i Klubu cyklistov v Turzovke, zvlášť p. Vladimírovi Pekárovi, p. Papíkovi a penziónu Javorník, ktorý zabezpečil pre súťažiacich chutný obed a pitný režim. A tiež všetkým ostatným zúčastneným. Treba už len dodať, že sa tešíme na budúci rok na 2. ročník tejto cyklistickej súťaže.
Elena Rusňáková