denmatiek2015

 

 

Dňa 10.5.2015 sme si spoločne v DK v Makove pripomenuli  s našimi mamičkami a babičkami ich krásny sviatok. Pekný program v podaní detí z našej MŠ a ZŠ pohladil srdce každej matke. V závere slávnostného nedeľného popoludnia v krátkom  prihovore  starosta Martin Pavlík vyzdvihol poslanie matky. Poďakoval im za nehu, starostlivosť, opateru, nekonečnú trepezlivosť i obetavosť a najmä vrúcnu lásku, ktorou obdarúvajú svojich najbližších.  Prezentácia z podujatia TU