V sobotu 28.6.2015 sa v areáli strelnice v Makove časť Videlky uskutočnil 29. ročník branno športovej súťaže Memoriál Pavla Bílika.