Obec Makov, Zariadenie pre seniorov Makov č. 62 - Plán vzdelávania

Plán vzdelávania na rok 2018
  Funkcia Názov vzdelávacej aktivity Dodávateľ Termín realizácie Náklady v €
Predpokladané Skutočné
  Sestra Ošet.starostlivosť o pacienta s hypertenziou.Komunikačné zručnosti sestry na IPA. Oše.proces o pacienta s dekubitom. KOS o pacienta s clostrídiovou enterokolitídou. Kvalita života pacienta s inkontinenciou. KNsp 31.1.2018 4,00 4,00
    Úloha sestry v prevencií komplikácií pri Parkinsonovej chorobe. Starostlivosť o geriatrických pacientov pri poruchách vyprázdňovania:hnačky a zápcha. KOS o pacienta s apalickým syndrómom. Komunikácia sestry s pacientom. Oše.star. o pacienta v terminálnom štádiu. KNsp 28.3.2018 4,00 4,00
    Oše.starostlivosť o pacienta s kraniocerebrárnym poranením. Zásady bariérovej ošetrovateľskej techniky. Ako nepoškodiť pacienta na operačnom stole. Stres a jeho vplyv na sestry na PA. KNsP 25.4.2018 4,00 4,00
   

Amputácia dolnej končatiny. A čo ďalej? Vonkajšie a vnútorné hemoroidy. Príznaky   a liečba. Zápalové markery v nemocničnej praxi- CRP.

KNsP

30.5.2018

4,00

4,00

    Výživa v intenzívnej starostlivosti. Monitoring kardiovasculárneho systému. Efejtívna komunikácia s pacientom na operačnom sále. KNsP 27.6.2018 4,00 4,00
    Výživa pacientov staršieho veku. Výživa v prevencii a liečbe dislipidémii. Ošet. star. o TRCH. Príprava pacienta pred kolonoskopickým vyšetrením. KNsP 12.12.2018 4,00 4,00
Zdravotnícky asistent   Preškolenie podľa § 4b Rozsah praxe zdravotníckeho asistenta vyhlášky Ministerstva SR č. 28/2017 Z.z.

Stredná zdrav. škola

Sv. Františka Assisi Čadca

10. – 19.4. 2018 70,00 70,00
Sociálny pracovník   Celoslovenský seminár – aktuálne otázky v sociálnej oblasti Hotel Permon, Podbanské 19.- 21. 3. 2018 236,00 236,00

Vypracovala: Mgr. Martina Dodeková, vedúca sestra

Dňa: 4. 1. 2018