Vodohospodár Makov spol. s r.o.

Vodohospodár Makov, spol. s r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku Obce Makov v nasledovnom predmete.

Predmet obchodnej verejnej súťaže: - Smreková drevná hmota v 4, 8, 10, 12 a 15 m výrezoch z obnovnej úmyselnej ťažby a kalamitnej ťažby v množstve cca 1500 m3.- 

icon04

 

Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol. s r. o. oznamuje abonentom káblovej televízie, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 63/2019 zo dňa 27.2.2019 sa mení výška poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie nasledovne:

od 1.1.2019 do 31.12.2019 ročný poplatok vo výške 70,10 €
od 1.1.2020 do 31.12.2020 ročný poplatok vo výške 80,10 €
od 1.1.2021 do 31.12.2021 ročný poplatok vo výške 90,10 €E - mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Tel.č.  041 4364 218

Zodpovedná osoba: Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti