Káblová televízia Telekomunikačná sieť v obci Makov je vybudovaná ako zemná metalická infraštruktúra, ktorá žiaľ nebola uložená v chráničkách. Je to sieť budovaná ako jednosmerná, preto nie je možné v jej súčasnom stave prevádzkovať internet. Celkovo je možné sieť zhodnotiť ako morálne zastaralú, ktorej technický stav je nevyhovujúci a vzhľadom na jej zemné uloženie nie je možné túto sieť modernizovať ani zabezpečiť jej spoľahlivé fungovanie.   

 

Nové možnosti a riešenia ako i tarify navrhla firma TES Media s.r.o.   

 pdfPonuka riešenia firmy TES Media s.r.o.

pdfTarify