t Informácia k zvýšeniu ceny za káblovú televíziu

 

Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol.  s r. o. oznamuje abonentom káblovej televízie, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 63/2019 zo dňa 27.2.2019 sa mení výška poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie nasledovne:

od 1.1.2019 do 31.12.2019 ročný poplatok vo výške 70,10 € (5,84 €/mesiac)

od 1.1.2020 do 31.12.2020 ročný poplatok vo výške 80,10 € (6,67 €/mesiac)

od 1.1.2021 do 31.12.2021 ročný poplatok vo výške 90,10 € (7,50 €/mesiac)

Navýšenie cien bolo podmienené neustále sa zvyšujúcimi nákladmi, predovšetkým distribučných poplatkov od distribútorov tv kanálov. Uvedené skutočnosti však neovplyvnili ceny iba našej makovskej káblovky.Ceny televíznych služieb postupne navyšujú aj ostatní operátori, napr. televízna služba Sledovanie TV navyšuje cenu stredného balíčka „Štandard“ o 2 € mesačne, Skylink zrušil najlacnejší balík a jeho klienti platia minimálne 5,8 € mesačne, dovtedy bolo minimom 3,99 € za základný balík. Od marca 2020 Telekom zdražil až o 82 percent internetovú službu Magio Go vo verzii Premium. Išlo o nárast ceny z 5,99 € na 10,90 € mesačne. Rovnako zvyšovalo ceny tv balíčkov SATRO – o 0,3 až 0,5€ mesačne. Až o 3 € mesačne zdražil ORANGE dva vyššie balíčky IPTV služby Orange TV. Operátor to vysvetľoval vyššími poplatkami za obsah.

Cena našej makovskej káblovej televízie sa zvýšila počnúc rokom 2019 postupne v období  3 rokov, každý rok o 0,83 €/ 1 mesiac, celkom o 2,49 € mesačne, pričom v súčasnosti máme v programovej ponuke celkom 53 televíznych kanálov, z toho 40  v HD kvalite a 13 v SD kvalite + rádiá.

Programová ponuka televíznych kanálov je pestrá, mrzí nás však , že nevieme zabezpečiť 100 % kvalitu. Káblová televízia je v Makove vybudovaná od roku 2000, t.j. už 20 rokov, pričom káblový rozvod  je  zastaralý, na viacerých úsekoch prerušený a pospájaný. Taktiež na kvalitu signálu vo veľkej miere negatívne pôsobí počasie, striedanie zimy s teplom, vietor a taktiež časté prerušenie elektrickej energie v obci.

Prosíme našich abonentov, aby zhoršenie signálu a prípadné poruchy  hlásili u pána  Dunaja na tel.čísle  0908 249 089 alebo v kancelárii v budove OU Makov. 

 

Jozef Pavlík, konateľ spoločnosti