Vodohospodár Makov spol. s r.o.

tv watching 0 1024x512 1Oznamujeme abonentom káblovej televízie zmeny parametrov tv kanálov Eurosport 1 a Eurosport 2. Z uvedeného dôvodu je potrebné si v digitálnom rastri ručne doladiť novú frekvenciu 370 000 MHz, prenosová rýchlosť 6900, QAM 128. Oba tv kanály zároveň vypadli z analógového rastra, pričom táto zmena ovplyvnila tv kanál Discovery,

dsds

digi

STREAM 1 : TV programy: JOJ Plus HD, Nova Sport 1 HD, TV JOJ HD, JOJKO
Frekvencia: 297 000 MHz
QAM: 128
Prenosová rýchlosť: 6 900

 

tv

 

Spoločnosť VODOHOSPODÁR MAKOV spol.  s r. o. oznamuje abonentom káblovej televízie, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva č. 63/2019 zo dňa 27.2.2019 sa mení výška poplatku za prevádzku a údržbu káblovej televízie nasledovne:


pdf suborVodohospodár Makov, spol. s r.o. vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov na odpredaj nasledovného hnuteľného majetku Obce Makov v nasledovnom predmete.