ZO SZTP a ZPCCH

P1120593

 

Tak znel názov úspešného projektu, do ktorého boli aktívne zapojení dobrovoľníci z radov dôchodcov z Makova a partnerskej obce Hutisko Solanec. Do Grantového programu pre Optimistov Nadácie ORANGE bolo predložených celkovo 553 projektov. Na základe rozhodnutia odbornej hodnotiacej komisie a Správnej rady Nadácie Orange bolo vybraných na podporu len 105 projektov. 

Základná organizácia: bola založená  1.6. 1997, má vyše 140 členov.
Členovia výboru :   

 • predsedníčka – Zajacová Anna
 • podpredsedníčka- Jančová Emília
 • tajomníčka- Bugalová Emília
 • členka výboru – Sojková Helena

Členovia RK: predsedníčka- Dičková Valéria, Lučanová Anna, Kubincová Jarmila
Kontakt: Zajacová Anna

 1. Slovenský zväz SZTP a ZPCCH je celorepublikovýdobrovoľný, humanitný a nepolitický subjekt. Je otvorený pre každého občana, ktorý sa chce podieľať na jeho poslaní. Je občianske združenie s celoslovenským pôsobením a má právnu subjektivitu.
 2. Pomáha osobám s telesným postihnutím pri riešení ich sociálnych, ekonomických a psychických potrieb na princípoch humanizmu a  demokracie.
 3. Vytváranie predpokladov pre postihnuté osoby na plnohodnotný život a prácu v spoločnosti zdravých občanov.
 4. Sociálne poradenstvo, sociálne služby, sociálna prevencia, sociálna starostlivosť.
 5. Programy sociálnej rehabilitácie a rekondície.
 6. Ortopedické, protetické a kompenzačné pomôcky.
 7. Odstráňovanie architektonických bariér.
 8. Starostlivosť o TP deti a mládež.
 9. Pracovné uplatnenie TP občanov.
 10. Kultúrno-spoločenské aktivity, šport, informačné systémy, servisná služba,publicistická a informačná činnosť.
 11. Členstvo TP a P CCH je dobrovoľné a členom sa môže stať každý postihnutý občan SR nad 18 rokov, rodič, alebo zákonný zástupca postihnutého dieťaťa  do 18 rokov, priateľ a priaznivec SZTP a ZPCCH