Výročná členská schôdza DK Makov 6.2.2020Vo štvrtok 6. februára 2020 na pravé poludnie sa opäť v hojnom počte stretli členovia organizácie SZTP ZPCCH a Jednoty dôchodcov na Výročnej členskej schôdzi. Okrem starostu Martina Pavlíka prijali pozvanie predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska- Okresná organizácia (OO JDS) Mgr. Margita Ďurišová  a predseda Slovenského zväzu

telesne postihnutých -Okresné centrum Čadca (OC SZTP) Jozef Křivánek. Obaja v krátkych príhovoroch  vyzdvihli prácu makovských seniorov, ich aktívny prístup k organizácii, podporu a  účasť na podujatiach a popriali im do roku 2020 veľa pozitívnych dní, radosti z každodenného života a pevné zdravie. Spoločne si pripomenuli životné jubileá dvanástich členov a žienky z folklórnej skupiny Makovský prameň popriali oslávencom peknými piesňami. V závere oficiálnej časti odovzdala  pani Margita Ďurišová  ďakovné listy za dlhoročné vedenie kroniky pani  Anne Kubačkovej a Márii Dunajovej, za činnosť v organizácii Emílií Jančovej. Za dlhoročnú činnosť a prácu vo výbore bola ocenená  predsedníčka zväzu pani Anna Zajacová. Stretnutie pokračovalo pri hudbe, dobrom jedle  v príjemnej atmosfére do poobedňajších hodín.