1

 

Dňa 23. mája 2017 sa v Čadci na mestskom štadióne uskutočnil 9. roč. Športových hier seniorov. Zasúťažiť si prišlo cca 100 účastníkov z celého okresu. Organizácia SZTP a ZPCCH z Makova sa tohto podujatia zúčastnila po prvý krát. Reprezentovalo ju družstvo v zložení : 

 

2

  • Anna Zajacová /hod valčekom /
  • Ilona Pavlíková /beh na 50m/
  • Milan Hedera /beh na 60m, hod granátom/

Milan Hedera získal dve tretie miesta, v behu na 60m a hode granátom.

Týmto mu srdečne blahoželáme k úspechu a  zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným členom za vzornú reprezentáciu.