PB230003

 

 

Koncoročnou členskou schôdzou, ktorá sa konala v stredu 23.11.2016 v DK Makov zhodnotili členovia zväzu ZTP ZPCCH a Jednoty dôchodcov svoju celoročnú činnosť. Úvodnými veršami sa prihovorila pani Mária Gašparíková. Potom  prítomných pozdravila predsedníčka pani Anna Zajacová. Slova sa ujal aj starosta obce Martin Pavlík.

Vyzdvihol kreativitu a aktivity zväzu a najmä entuziazmus a nadšenie jeho členov s ktorým sa zapájajú do spoločenského života v obci. Medzi senirov zavítala aj kultúrna referentka Helena Pajerová , ktorá ich  prišla oboznámiť s kultúrno spoločenskými aktivitami v mesiaci december. Nechýbalo ani  tradičné blahoželanie jubilantom, ktorí sa v druhom polroku 2016 dožili významného životného jubilea. Ôsmim oslávencom popriali piesňou aj členovia FS Makovský prameň a hostia Vlado Záhumenský s deťmi Radkom a Majkou a Milan Kopták z Turzovky. Výborný obed, bohaté občerstvenie a skvelá nálada nechýbali ani tentorkrát na poslednom tohtoročnom stretnutí.