P6080120

 

 Makovskí  seniori  nezaháľajú ani na chvíľu. Len čo dokončia jednu akciu, v talóne je ďalšia. Kultúra, šport, cestovanie, nič im nie je cudzie. Na leto pravidelne pripravujú pre svojich členov pekné výlety po Slovensku  a objavujú jeho krásu.  Pridržiavajú  sa známeho  kréda "Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť" V tomto roku sa rozhodli,  že spoločne navštívia  históriou a krásnou prírodou  bohatý Pohronský región.

 

Prvou zastávkou na ich ceste  bola dedinka Kremnické Bane. A bolo na čo pozerať !  Slovensko je jednou z krajín, ktorá si uplatňuje nárok na svoj geografický stred Európy. Ten  náš od roku 1815 leží v Kostole svätého Jána v obci Kremnické Bane neďaleko od Kremnice. Brat z neďalekého Rádu kapucínov im umožnil  nahliadnuť do svätostánku, ktorý akoby dýchal  históriou .  Zaujímavá  bola aj rozprava o časoch dávno minulých, kedy tam panoval čulý ruch. Nemenej  sa   tešili  aj z pocitu , že sa práve nachádzajú v  samom srdci Európy.

Krajská hvezdáreň a planetárium Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom bola ich druhou zastávkou. Táto kultúrno-vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je šírenie osvety v oblasti astronómie a príbuzných vied ponúka   záujmové programy  ktoré využili aj naši seniori.  Okrem  premietania vedecko-náučného filmu,  získania informácii o súhvezdiach a galaxiách, mali možnosť vyskúšať si aj denné pozorovanie oblohy pomocou špeciálnych prístrojov.

Svoje putovanie za krásami Slovenska zakončili v  starobylom banskom  meste učupenom v horách v centre Štiavnických vrchov. Banská Štiavnica sa môže pýšiť okrem  malebnej prírody a baníckych tradícii najmä historickým jadrom mesta i mnohými  zachovanými  technickými pamiatkami  v jeho okolí. Aj preto bola B. Štiavnica  v roku 1993 zapísaná do Zoznamu svetového  kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, ako  prvé mesto zo Slovenska.   

Pohronie  má čo ponúknuť  a presvedčili sa o tom aj naši dôchodcovia.  Z výletu  sa vrátili nadšení, obohatení  novými poznatkami a zážitkami. Už teraz  sa tešia,  že na budúcej ceste  za krásami nášho Slovenska  opäť  objavia  ďalší malebný kút.