ZO SZTP a ZPCCH

fašiangové stretnutie 02Oslavy fašiangov sa regionálne líšia, aj keď ich podstata je všade rovnaká - zábava, ku ktorej patrí dobré jedlo a pitie. Presne v tomto duchu sa seniori  v stredu 19.2.2020 opäť v hojnom počte zišli na fašiangovom posedení. Pre spríjemnenie atmosféry im do tanca i na počúvanie vyhrávali a spievali  pani Terezka Ježíková s manželom Tonkom a pán Paľko Hlavačák, ktorí si inak zvyknú hovoriť aj seniori z Turzovky.

Výročná členská schôdza DK Makov 6.2.2020Vo štvrtok 6. februára 2020 na pravé poludnie sa opäť v hojnom počte stretli členovia organizácie SZTP ZPCCH a Jednoty dôchodcov na Výročnej členskej schôdzi. Okrem starostu Martina Pavlíka prijali pozvanie predsedníčka Jednoty dôchodcov Slovenska- Okresná organizácia (OO JDS) Mgr. Margita Ďurišová  a predseda Slovenského zväzu

Posedenie pri čajiV stredu 20. marca 2019 sa v sále DK zorganizovalo SZTP a ZPCCH  marcové posedenie pri čaji. V rámci tohto stretnutia si prítomní vypočuli prednášku soc. pracovníčky Mgr. Moniky Hrtúsovej zameranú na sociálne zabezpečenie seniorov. Poinformovala ich o  možnostiach využívania soc. pomoci, ktorú poskytuje zo zákona obec, ale i mnoho iných zaujímavostiach z oblasti sociálnej politiky. V ďalšej časti sa seniorom prihovorila pani Helena Pajerová, ktorá im prezentovala  ponuku kúpeľných pobytov v  kúpeľoch Lúčky a oboznámila ich s pripravovanými podujatiami a zaujímavými komunitnými projektmi, na ktorých by sa mohli v tomto roku podieľať.

Prvá tohtoročná schôdza zväzu dôchodcov 18.2.2019

V tomto roku sa po prvýkrát stretli na výročnej členskej schôdzi naši seniori zo SZTP a ZPCCH a Jednoty dôchodcov. Okrem informácii o hospodárení za minulý rok sa dozvedeli aj o plánoch na rok 2019. Pripomenuli si aj projekt, ktorý realizovali počas roku 2018 s deťmi našej MŠ. Hudobný darček a gratulácie patril jubilantom, ktorí v prvom polroku oslávili,alebo oslávia okrúhle výročie. Napokon si všetci spoločne pripili na zdravie a pochutnali na výbornom obede.O dobrú náladu sa po celý čas starala spevácka skupina Makovský prameň.

Bilancovanie roka v makovskom zväze dôchodcov.Je tu opäť koniec ďalšieho kalendárneho roka. Nastal čas, kedy sa obzeráme za seba a hodnotíme svoje výsledky. Niekedy nám rok praje viac, inokedy menej. A aký bol rok 2018 pre členov ZO SZTP, ZPCCH a Jednoty dôchodcov v Makove ?