Sample ImageHvozdná vďaka n.f. Makové zrnká navštívila Makov
Do základnej školy v Makove zavítal vo štvrtok 24. 3. 2011 autobus plný lienok, chrobáčikov, mravcov, pavúkov...Áno máme na mysli prestrojených divadelníkov v nádherných kostýmoch, ktorí k nám prišli zahrať divadelné predstavenie „Ferda Mravenec“, od Ondřeja Sekoru. Ferda  Mravenec  preto, lebo sa jednalo o súbor divadelných ochotníkov zo spriatelenej obce Hvozdná z Českej republiky. Obec Hvozdná  leží v Severomoravskej kotline v okrese Zlín, neďaleko úrodného kraja Hana, v blízkosti pred časom známych Slušovíc  a ešte v susedstve obce Lešná,  pýšiacou sa prekrásnou ZOO, ktorá je dobre známa aj u nás. Toto všetko som spomenula zámerne, pretože to mali naši žiaci už možnosť vidieť v minulom roku, kedy boli ako najlepší žiaci odmenení takýmto krásnym výletom.

 

Zámerne sme si vybrali mesiac Marec, ktorý je pre školákov a učiteľov zvlášť významný, nielenže celý patrí knihe, sviatok majú aj učitelia, my sme ešte k tomu pridali aj divadlo , aby kultúra mala za dosť. Divadelné predstavenie malo úspech, nakoľko v ňom vystupovali žiaci všetkých vekových kategórii, teda aj oslovilo všetky vekové kategórie. Toto stretnutie zorganizoval neinvestičný fond „Makové zrnká“, ktorý má s touto obcou už dlhšie výborné priateľské vzťahy v rámci spolupráce s ich občianskymi združeniami. Naším návštevníkom sme ešte ukázali sútok riek Váhu a Kysuce, Budatínsky zámok , Považské múzeum v Žiline s drotárskou expozíciou ako symbol nášho kraja. Myslím, že nielen oni, ale aj my sme boli s týmto stretnutím nadmieru spokojní.  Už cestou zo Žiliny sme hútali, čo by sme naplánovali nabudúce. Kiežby bolo takýchto úprimných stretnutí a priateľstiev čo najviac.