02Makovský prameň 20. októbra 2019  doprevádzal  spoločne s Muzičkou spod Grúňa spomienkovú slávnosť na Masarykovej chate. Osláv sa pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky zúčastnilo množstvo turistov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Spoločne si zanôtili známe české i slovenské ľudové piesne a prispeli k spríjemneniu medzinárodného stretnutia na Beskyde.