Sample Image
" Nič nie je krajšie, ako spievať zo srdca "
Spevácka skupina vznikla v r. 2011 pri ZO SZTP a ZO ZPCCH v Makove. Spev je doprevádzaný melódiou heligónky. Skupina vystupuje na podujatiach spomínanej organizácie, ako i na rôznych kultúrno - spoločenských  akciách poriadaných obcou, na okresných  prehliadkach speváckych súborov seniorov atď. Piesňami, trávnicami starých materí sa snaží uchovávať tradície našich predkov pre ďalšie generácie. Repertoár tvoria piesne z regiónu Kysúc, moravsko - slovenského pomedzia, ale i zachované - rýdzo makovské piesne. V súčasnosti účinkuje v tejto zostave:
Vedúca súboru:    Anna Zajacová 


Papajová Daniela
Moravčíková Oľga
Trebulová Mária
Sojková Helena
Pavlíková Ilona
Pavlík  Stanislav                     
Jančová Emília
Bugalová Emília

Sample Image

Hudobný doprovod: Jozef Šimek a synovia Patrik, Martin, Jožko  / hra na heligónku/
Kontakt: Anna Zajacová 0908229790
Kontakt: Mgr.Emília Jančová , Ústredie č. 132,  02356 Makov, mobil: 0905 741558