projektV máji tohto roku sa ZOZTP a ZPCCH  v zastúpení FS Makovský prameň zapojili do grantového programu Nadácie Kia Motors Slovakia, v programe Región kultúrne 2016. V žilinskom regióne boli jedným z 38 úspešných žiadateľov z celkového počtu 139 uchádzačov. Od mája do augusta prebiehala realizácia projektu, ktorá okrem

materiálno technického zabezpečenia pre FS Makovský prameň zahŕňala spoluorganizáciu 6. ročníka Okresnej prehliadky speváckych skupín pod názvom Znie pieseň naša. Tá prebiehala v sále DK Makov 25.5.2016 a zúčastnilo sa na nej 13 speváckych skupín z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Vďaka finančnej podpore vo výške 2900€ sa členovia FS Makovský prameň môžu tešiť z novo ušitých krojov, čerstvo zakúpenej dvojradovej heligónky, CD prehrávača i z DVD, ktoré vzniklo pri tejto príležitosti a bude im pripomínať úspešne zvládnutú spoločnú prácu. Tento projekt prispel k naplneniu poslania FS Makovský prameň, ktorým je zveľaďovanie a zachovávanie nehmotného kultúrneho dedičstva a zvykov vo svojej rodnej obci Makov, regióne Kysúc i za hranicami Slovenska.

2D vertcal RGB

 

 

Projekt podporila Nadácia Kia Motors Slovakia