Makovský prameň

02Makovský prameň 20. októbra 2019  doprevádzal  spoločne s Muzičkou spod Grúňa spomienkovú slávnosť na Masarykovej chate. Osláv sa pri príležitosti 100. výročia vzniku Československej republiky zúčastnilo množstvo turistov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Spoločne si zanôtili známe české i slovenské ľudové piesne a prispeli k spríjemneniu medzinárodného stretnutia na Beskyde. 

3aaSpevácka skupina Makovský prameň sa dňa 26.5.2017 zúčastnila 9. ročníka speváckej súťaže Znie pieseň naša, ktorú v tomto roku organizovali v Obci Raková. Prehliadky sa zúčastnilo 18 súborov z okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto. Naše speváčky za doprovodu Jožka Šimeka vystúpili pred publikum so slovenskou zmeskou.

projektV máji tohto roku sa ZOZTP a ZPCCH  v zastúpení FS Makovský prameň zapojili do grantového programu Nadácie Kia Motors Slovakia, v programe Región kultúrne 2016. V žilinskom regióne boli jedným z 38 úspešných žiadateľov z celkového počtu 139 uchádzačov. Od mája do augusta prebiehala realizácia projektu, ktorá okrem


Sample Image
" Nič nie je krajšie, ako spievať zo srdca "
Spevácka skupina vznikla v r. 2011 pri ZO SZTP a ZO ZPCCH v Makove. Spev je doprevádzaný melódiou heligónky. Skupina vystupuje na podujatiach spomínanej organizácie, ako i na rôznych kultúrno - spoločenských  akciách poriadaných obcou, na okresných  prehliadkach speváckych súborov seniorov atď. Piesňami, trávnicami starých materí sa snaží uchovávať tradície našich predkov pre ďalšie generácie. Repertoár tvoria piesne z regiónu Kysúc, moravsko - slovenského pomedzia, ale i zachované - rýdzo makovské piesne. V súčasnosti účinkuje v tejto zostave:
Vedúca súboru:    Anna Zajacová 

Sample ImageSample ImageSample Image
Sample ImageSample ImageSample Image